Saksportalen vår kan nyttast av utbyggarar, entreprenørar, firma, installatørar, grunneigarar osv. som ønsker å oppretta saker/førespurnader av ulik karakter mot Linja AS. Du vil her ha oversikt over alle sakene dine.
Dersom du ønskjer å registrera behov for tilkopling til straumnettet (ny industri, ladestasjoner, store byggeprosjekter etc.) er det tilgjengeleg eit skjema for å registrera slikt behov.