Saksportalen vår kan nyttast av utbyggarar, entreprenørar, firma, installatørar, grunneigarar osv. som ønsker å oppretta saker/førespurnader av ulik karakter mot Linja AS. Du vil her ha oversikt over alle sakene dine.
Dersom du ønskjer å registrera behov for tilkopling til straumnettet (ny industri, ladestasjoner, store byggeprosjekter etc.) er det tilgjengeleg eit skjema for å registrera slikt behov.

Logg inn

Dersom du har brukt saksportalen frå før og har registrert deg kan du enkelt logga inn ved å legga inn mobilnummeret ditt.

Eit eingongspassord blir så sendt som SMS til mobiltelefonen din.

Opprett ny brukar

Er du ny brukar av saksportalen vår? Då må du oppretta brukar før du kan logga deg inn.