OBS! Det ser ut til at du ikkje har aktivert informasjonskapslar (cookies) i din nettlesar
For å logge inn i Mi side må informasjonskapslar (cookies) vere skrudd på. Se i hjelpeprogrammet for din nettlesar eller søk på internett for å få hjelp til å aktivere informasjonskapslar.

På Mi Side kan du mellom anna registrera målaravlesing, sjå oversikt over straumbruken din, sjå neste faktura, endra kundeopplysningar med meir.

Det er enkelt å registrera målaravlesinga på Mi Side, men du kan og senda avlesing på e-post, chat, SMS (kr. 0,99).

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål

Logg inn

Legg inn ditt mobilnummer, og trykk "Send Passord".

Eit eingangspassord vert sendt som SMS til din mobiltelefon. Du får tilgang til alle kundeforhold mobilnummeret er registrert på.

For pålogging med epostadresse og passord, trykk her

Opprett ny brukar

Er du ny brukar av "Mi side"? Opprett ein brukar for å få tilgang til "Mi side".

Merk at du ikkje bør oppretta brukar dersom du loggar inn med mobilnummeret ditt

Entreprenørar, grunneigarar, utbyggarar med fleire

Nytt denne inngangen mot Mi side dersom du ønskjer å nytta nettløysinga vår for entreprenørar, leverandørar, husbyggarar, grunneigarar etc. Løysinga skal òg nyttast for å registrera skjema om behov for tilkopling til straumnettet (for industri, ladestasjoner, bustadfelt med fleire.)

Til pålogging eller registrering