OBS! Det ser ut til at du ikkje har aktivert informasjonskapslar (cookies) i din nettlesar
For å logge inn i Mi side må informasjonskapslar (cookies) vere skrudd på. Se i hjelpeprogrammet for din nettlesar eller søk på internett for å få hjelp til å aktivere informasjonskapslar.

På Mi Side kan du mellom anna registrera målaravlesing, sjå oversikt over straumbruken din, sjå neste faktura, endra kundeopplysningar med meir.

Det er enkelt å registrera målaravlesinga på Mi Side, men du kan og senda avlesing på e-post, chat, SMS (kr. 0,99).

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål

Logg inn

Velg mellom å logge inn med mobilnummer eller e-post og passord.

Eit eingongspassord sendast som SMS til din mobiltelefon. Du får tilgang til alle kundeforhold mobilnummeret er registrert på.


Gløymt passord?

Logg inn med di e-postadresse og ditt passord.

Ønskjer du å logga deg på Mi side med e-postadresse og passord? Då må du oppretta ny bruker for innlogging via e-post.